Denis Kozerawski
Co-Founder/Artist at Apart Collective

Through The Gates
Video
7min
2016


 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_1.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_2.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_3a.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_4_v2.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_5_v2.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_6_v2.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_7.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_8.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_9.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_10_v2.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_11_v2.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_12.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_13.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_14.jpg
 
 
http://kozerawski.sk/files/gimgs/th-62_15.jpg